Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Psychologenpraktijk Hogenberg biedt de volgende zorgproducten: Basis GGZ kort, middel, intensief, chronisch en Onvolledig behandeltraject. Deze zorgproducten onderscheiden zich van elkaar door de behandelduur. Wanneer de klachten zwaarder zijn zal dus ook een langduriger zorgproduct nodig zijn dan bij lichtere klachten. Van een onvolledig behandeltraject is sprake wanneer, bijvoorbeeld na de intakefase, blijkt dat er niet voldaan wordt aan een diagnose of wanneer de problematiek te zwaar blijkt voor een zorgproduct binnen de Basis GGZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor deze zorgproducten voor 2021 de tarieven bepaald. Deze vindt u samen met het maximale minuten in de onderstaande tabel.

Zorgproduct

Basis GGZ kort
Basis GGZ middel
Basis GGZ intensief
Basis GGZ chronisch
Onvolledig behandeltraject

Maximale tijd

300 minuten
500 minuten
750 minuten
750 minuten
120 minuten

Tarief

€ 522,13
€ 885,01
€ 1434,96
€ 1380,49
€ 228,04

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van onverzekerde zorg en coaching. Van onverzekerde zorg is sprake wanneer er wel een diagnose is, maar deze niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Hiervoor wordt een tarief van 114,41 euro per uur gehanteerd. Van coaching is sprake wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u toch graag hulp wilt. Hiervoor wordt eveneens een tarief van 114,41 euro per uur gehanteerd. Dit tarief is echter belast met 21% BTW.

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Anders wordt 98 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren zorgverzekering.

Vergoedingen

In 2021 heeft Psychologenpraktijk Hogenberg met de meeste zorgverzekeringen contracten afgesloten. Dit betekent dat de behandeling volledig uit de basisverzekering wordt vergoed. Psychologenpraktijk Hogenberg declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Er wordt aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2021 vastgesteld op 385 euro.

Met VGZ is in 2021 geen contract afgesloten. Hier vallen onder VGZ, Bewuzt, IZZ (door VGZ), Promovendum, National Academic, Besured, IZA, UMC, Univé en Zekur. Bent u bij een van deze verzekeringen verzekerd, dan stuurt Psychologenpraktijk Hogenberg aan het eind van de behandeling u de factuur. Deze dient u dan zelf in bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekering wordt de behandeling (deels) vergoed. Hiervoor kunt u kijken naar de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg.

Verwijsbrief

Voor vergoeding door uw zorgverzekering dient er een verwijsbrief van uw huisarts te zijn. Deze moet gedateerd zijn voor de datum van het eerste contact. Ook moet in deze verwijsbrief de persoonlijke AGB-code van uw huisarts staan en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. Ten slotte moet vermeld staan dat u verwezen wordt voor een traject binnen de Basis GGZ.