Tarieven en vergoedingen

Psychologenpraktijk Hogenberg biedt de volgende zorgproducten: Basis GGZ kort, middel, intensief, chronisch en Onvolledig behandeltraject. Deze zorgproducten onderscheiden zich van elkaar door de behandelduur. Wanneer de klachten zwaarder zijn zal dus ook een langduriger zorgproduct nodig zijn dan bij lichtere klachten. Van een onvolledig behandeltraject is sprake wanneer, bijvoorbeeld na de intakefase, blijkt dat er niet voldaan wordt aan een diagnose of wanneer de problematiek te zwaar blijkt voor een zorgproduct binnen de Basis GGZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor deze zorgproducten voor 2020 de tarieven bepaald. Deze vindt u samen met het maximale minuten in de onderstaande tabel.

Zorgproduct

Basis GGZ kort
Basis GGZ middel
Basis GGZ intensief
Basis GGZ chronisch
Onvolledig behandeltraject

Maximale tijd

300 minuten
500 minuten
750 minuten
750 minuten
120 minuten

Tarief

€ 503,47
€ 853,38
€ 1383,65
€ 1330,98
€ 219,78

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van onverzekerde zorg en coaching. Van onverzekerde zorg is sprake wanneer er wel een diagnose is, maar deze niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Hiervoor wordt een tarief van 110,27 euro per uur gehanteerd. Van coaching is sprake wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u toch graag hulp wilt. Hiervoor wordt eveneens een tarief van 110,27 euro per uur gehanteerd. Dit tarief is echter belast met 21% BTW.

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Anders wordt 98 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw ziekenkostenverzekeraar.

De behandeling van de meeste klachten wordt (deels) vergoed door de verzekering. Uitzonderingen hierop zijn onder andere specifieke fobieën, aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kijkt u hiervoor goed uw polisvoorwaarden na. Het verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op 385 euro.

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen dient er een verwijsbrief van uw huisarts te zijn. Deze moet gedateerd zijn voor het eerste contact. Ook moet in deze verwijsbrief de persoonlijke AGB-code van uw huisarts staan en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. Ten slotte moet vermeld staan dat u verwezen wordt voor een traject binnen de Basis GGZ.

De rekening van de behandeling zal rechtstreeks naar u worden verzonden. Deze kunt u zelf declareren bij uw ziekenkostenverzekeraar.

In de praktijk is een kwaliteitsstatuut aanwezig.