Meteen naar de inhoud

Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

In 2024 heeft Psychologenpraktijk Hogenberg met de meeste zorgverzekeringen contracten afgesloten. Dit betekent dat de behandeling volledig uit de basisverzekering wordt vergoed. Psychologenpraktijk Hogenberg declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Er wordt aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2024 vastgesteld op 385 euro.

Met VGZ is in 2024 geen contract afgesloten. Hier vallen onder VGZ, Bewuzt, IZZ, Promovendum, National Academic, Besured, IZA, UMC, Univé en Zekur. Bent u bij een van deze verzekeringen verzekerd, dan stuurt Psychologenpraktijk Hogenberg de factuur van de behandeling aan u. Deze dient u dan zelf in bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekering wordt de behandeling (deels) vergoed. Hiervoor kunt u kijken naar de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg.

Tarieven

In 2022 is het financieringssysteem naar het zorgprestatiemodel veranderd. In de onderstaande tabel zijn de prestaties en bijbehorende tarieven weergegeven. Deze tarieven zijn wettelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Het aantal minuten zijn het aantal ingeplande minuten met u als cliënt in het tarief zijn naast de directe tijd ook andere administratieve taken, zoals verslaglegging, rapportage en eventueel overleg met bijvoorbeeld uw huisarts opgenomen. Hierom liggen de tarieven van diagnostiek hoger.

Aantal MinutenTarief diagnostiek (in euro)Tarief behandeling (in euro)
539,9831,48
1568,8856,19
30114,2095,67
45159,70135,89
60183,44161,46
75223,48198,72
90274,01242,76
120380,13346,41
Tarieventabel

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van onverzekerde zorg en coaching. Van onverzekerde zorg is sprake wanneer er wel een diagnose is, maar deze niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Hiervoor wordt een tarief van 131,82 euro per uur gehanteerd. Van coaching is sprake wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u toch graag hulp wilt. Hiervoor wordt eveneens een tarief van 131,82 euro per uur gehanteerd. Dit tarief is echter belast met 21% BTW.

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Wanneer u binnen deze termijn afmeldt of u verschijnt niet op uw afspraak wordt er 98 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren zorgverzekering.

Verwijsbrief

Voor vergoeding door uw zorgverzekering dient er een verwijsbrief van uw huisarts te zijn. Deze moet gedateerd zijn voor de datum van het eerste contact. Ook moet in deze verwijsbrief de persoonlijke AGB-code van uw huisarts staan en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. Ten slotte moet vermeld staan dat u verwezen wordt voor een traject binnen de Basis GGZ. Uw huisarts kan deze verwijsbrief via ZorgDomein naar de praktijk verzenden.

info@praktijkhogenberg.nl